Regulamin rezerwacji jachtu

1. Rozpoczęcie i zakończenie rejsu następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem rejsu. Data i godzina rozpoczęcia rejsu zostanie potwierdzona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Opłata brutto zawiera podatek VAT w wysokości 8% i zostaje określona w umowie.

3. Rezerwacja następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości określonej w umowie na konto bankowe Armatora. Termin wpłaty zadatku uzgadniany jest z Armatorem.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się wpłacić resztę kwoty przelewem na konto Armatora najpóźniej na 24h przed rejsem.

5. W cenie czarteru 100 litrów paliwa. Dodatkowe zużycie paliwa rozliczane jest po wykonaniu rejsu, w oparciu o wskazania paliwomierza i cenę paliwa na stacji paliw w Gdyni.

6. W przypadku złych warunków atmosferycznych Armator może odwołać rejs. Rejs przekładany jest na inny dogodny termin.

7. W przypadku gdy rejs jest odwołany z winy Armatora, zobowiązuje się on do zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta w uzgodnionym terminie.

 

Na pokładzie obowiązuje obuwie na płaskiej i nie pozostawiającej śladów podeszwie.